Brannøvelse på Familiedagen i Pynten Borettslag

;