Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Hvor kan jeg levere ”farlig avfall” og annet avfall/ting som man ønsker å kaste?

På Shell-stasjonen på Lambertseter, i Cecilie Torensens vei, er det en miljøstasjon, hvor du kan levere det meste. Ta kontakt med betjeningen, så får du nøkkel til miljøcontaineren. For øvrig har Oslo kommune en egen bil som kommer en gang i året til vårt borettslag. Informasjon om tidspunkt kunngjøres i dagspressen og på kommunens hjemmesider. For øvrig er Grønmo et godt alternativ og ligger bare 5 minutter unna Pynten med bil.

Se egen hjemmeside:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/gronmo_gjenbruksstasjon/

Det er ikke anledning til å lagre avfall i fellesarealer i kjeller og loft. Kostnadene til fjerning vil bli belastet ansvarlig andelseier.