Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Hvor ofte er det kjeller- og loftsrydding?

Borettslaget har felles kjeller- og loftsrydding i mai hvert år. Informasjon om dette blir gitt i eget infoskriv.