Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller / i bod på loftet. Hva gjør jeg?

Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.

Styret er ikke part i dette. Men styret vil veldig gjerne ha informasjon når slikt skjer, slik at vi kan informere andre i borettslaget, så slikt kan forebygges, og at borettslaget kan gjøre grep for at slike saker minimaliseres.