Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Jeg har mistet nøkkel til leilighetsdøren. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes. Eventuell ny nøkkel må bekostes selv og man kan få slipt opp nye der de sliper nøkler.