Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Jeg har mistet nøkkelen til sikringsskapet. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og nøkkel kan kjøpes hos låsesmed.

Styret vil bemerke at det er viktig at dørene til sikringsskapene holdes låst, da det har forekommet hærverk i sikringsskapene.