Endret: 11 mar 2018     Opprettet: 18 feb 2012

Jeg pusser opp leiligheten min, og trenger å lagre diverse materialer og gjenstander midlertidig.

Midlertidig lagring i fellesarealene skal avtales med vaktmesterne til borettslaget . Gjenstandene må merkes med navn, adresse og telefonnummer, samt tidspunktet for når de blir fjernet. En forutsetning er at rømningsveier og vanlig bruk av fellesarealene ikke hindres.

Hvis gjenstandene blir stående utover avtalt tid eller det ikke er avtalt midlertidig lagring, fjerner vaktmestrene gjenstandene for andelseiers regning.

Husk at det også er muligheter for å leie en ekstra bod av styret, i borettslaget.