Endret: 17 apr 2018     Opprettet: 5 nov 2011

Kan jeg fjerne vegg mellom boden og stua/badet?

Hvis det er snakk om en bærende konstruksjon, må det søkes om rivning hos plan- og bygginingsetaten i Oslo. Du står selv ansvarlig for å innhente informasjon fra fagkyndige når det gjelder konstruksjonen.