Kontaktinformasjon

STYRET

Besøk- og postadresse:

Pynten Borettslag

Granittveien 2

1158 Oslo

Fakturaadresse:

Pynten Brl. (083)

Postboks 6666 St.Olavs plass

0129, OSLO

E-post: pynten@styrerommet.net

_ _

VAKTMESTERE

E-post: vaktmester@pynten.no

Telefon: 21 90 49 60

  • Vaktmester - Tast 1