Borettslagets Vaktmestertjeneste

Vår vaktmester har kontor i fyrhuset, bak Mellombølgen 32-60, som er godt synlig fra Bergkrystallen t-banestasjon.

tlf: 932 88 080

Vaktmesteren kan kontaktes på hverdager i arbeidstiden 07.00-15.00. Vi ber alle beboere om å respektere denne kontakttiden, og å ikke kontakte ham utover dette. Utenom arbeidstiden skal styret kontaktes, hvis det er særdeles viktig.

Man kan hele tiden sende en e-post til vaktmesteren på vaktmester@pynten.no