15 aug 2019

Når det banker på...

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det har vært noen som har ringt på dører i borettslaget for å "sjekke brannsikkerheten".

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det har vært noen som har ringt på dører i borettslaget for å "sjekke brannsikkerheten". Dersom styret sender noen for å sjekke brannsikkerheten på vegne av borettslaget vil det bli varslet med skriv på informasjonstavlen på forhånd, eller via andre informasjonskanaler. Dette er ikke tilfelle nå.

Ønsker ikke å skremme noen, og det har ikke vært innbrudd eller andre hendelser, men ønsker å minne om å ikke slippe inn uvedkommende.