Pynten Borettslags forsikringsordning

Pynten Borettslags forsikringsordninger

Generell Informasjon

Forsikringsselskap: Gjensidige Forsikring

Polisenummer: 79688646

Meld skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS på tel: 22865500 

DERSOM DU FÅR SKADE

Dersom det er sannsynlig at skaden vil bli erstattet, sender vi melding til boligselskapets forsikringsselskap. Kopi av skademelding og informasjon til beboer blir sendt styret. Hva som så skjer er avhengig av type skade og skadens omfang.

Der det er der åpenbart at skaden erstattes, vil det vanligvis bli bestilt håndverker som både lager skaderapport og sørger for utbedring. Dersom skadene er omfattende vil forsikringsselskapet som regel sende takst-/fagmann.

Dekkes skaden av forsikringen?

Når skaden meldes, vurderer vi først om det er sannsynlig at skaden blir erstattet. I den forbindelse er det avgjørende å vite hva som er årsaken til skaden. Hvis skadeårsaken ikke er åpenbar, bør boligselskapet rekvirere håndverker for nærmere undersøkelse. Skader hvor årsak ikke er klarlagt erstattes ikke, og det er boligselskapet som har bevisbyrden.

I tillegg til skadeårsak trenger vi å vite

  • Hvor har skaden skjedd?

  • Boligselskapets navn

  • Leilighet(er) som er skadet (leilighetsnr.),

  • Beboeres navn, adresse og telefonnummer (jobb, privat, mobil)

  • Når har skaden oppstått?

  • Hvem har foretatt skadebegrensning eller foreløpig utbedring?

  • Ved innbrudd eller hærverk: når ble politiet varslet?

  • Hvis fellesareal er skadet: hvem kan kontaktes for befaring?

Vannskade

Begrens skaden mest mulig! Dersom vannet flommer, gjelder det å få skrudd til stoppekranen. Derfor er det viktig at både styret og beboere vet hvor stoppekranene er før skaden oppstår. Materiell for merking av stoppekraner fås ved henvendelse til forsikringsavdelingen. Hvis pumping/tømming er nødvendig, kan brannvesenet kontaktes for bistand. Deretter må rørlegger kontaktes slik at et eventuelt rørbrudd blir reparert. Rørlegger bør også kontaktes dersom det oppdages fukt- eller vannskade i bygningen uten at man kan finne årsaken.

Innbrudd eller hærverk

Innbrudd eller hærverk skal meldes til politiet. Dersom vinduer eller dører er ødelagt, er det viktig å sørge for nødvendig stenging eller sperring.