Dugnad

Hver vår blir det arrangert dugnad i borettslaget.

Da møter alle som kan opp og tar i et tak, for at uteområdene i borettslaget skal se fine ut etter vinteren, og før sommeren setter inn.

Vaktmesteren sørger for for at alle oppgangene har det de trenger av redskaper til dette. I tillegg bestiller vaktmesteren blomsterjord og bark som de fordeler ut til de oppgangene som ønsker å ha dette til bed og under hekker etc.

Dugnaden er i begynnelsen av mai.

Styret henstiller alle beboere til å møte opp denne ettermiddagen, slik at alle bidrar med det de kan denne dagen. Vi har ingen "straff" til de som ikke møter. Men for at miljøet i borettslaget skal bli bra og uteområdene skal bli bra, trengs det at alle bidrar.

Hvis noen mangler redskap, hageslanger etc. er det bare å kontakte vaktmester, så vil han sørge for at det kommer på plass.

Utover ettermiddagen blir det servert brus, kaffe og pølser!