Dugnad

Hver vår blir det arrangert dugnad i borettslaget.

Da møter alle som kan opp og tar i et tak, for at uteområdene i borettslaget skal se fine ut etter vinteren, og før sommeren setter inn.

Vaktmesteren sørger for for at alle oppgangene har det de trenger av redskaper til dette. I tillegg bestiller vaktmesteren blomsterjord og bark som de fordeler ut til de oppgangene som ønsker å ha dette til bed og under hekker etc.

Dugnaden er i begynnelsen av mai.

Styret henstiller alle beboere til å møte opp denne ettermiddagen, slik at alle bidrar med det de kan denne dagen. Vi har ingen "straff" til de som ikke møter. Men for at miljøet i borettslaget skal bli bra og uteområdene skal bli bra, trengs det at alle bidrar.

Hvis noen vil plante utenfor oppgangen, kan man kjøpe inn det man vil ha og så kan man få igjen inntil 300 kr. av styret.

Hvis noen mangler redskap, hageslanger etc. er det bare å kontakte vaktmester , så vil ahn sørge for at det kommer på plass.

Utover ettermiddagen blir det servert brus, kaffe og pølser!