Regulering av t-banetomten er avsluttet

Styret har fulgt saken underveis i reguleringssaken, og sendt inn merknader. For de som er interessert i å lese dokumenter og se saken kan dere se alle dokumentene på Oslo kommune sin hjemmeside

Reguleringsbestemmelsene og reguleringskart er nå vedtatt av bystyret. Eiendommen vil benyttes til bolig, barnehage og næring.

På reguleringskartet fremkommer det at Pynten sine garasjer er regulert til boliger. Dette innebærer ikke noen praktisk endring for oss. Pynten sitt areal til garasjer er verken solgt eller ekpropriert.