Skadedyrkontroll

Hvis beboere opplever rotter eller andre skadedyr som biller, maur etc. så har Pynten Borettslag avtale med Anticimex . Disse kan kontaktes på telefon: 815 48 250.

Beboere kan også kontakte våre vaktmestrene som kan komme å se på saken og eventurelt være behjelplig med å kontakte Anticimex.