Skadedyrkontroll

Hvis beboere opplever rotter eller andre skadedyr som biller, maur etc. så har Pynten Borettslag avtale med Pelias

Beboere kan kontakte våre vaktmestrene som kan komme å se på saken og eventurelt være behjelplig med å kontakte Pelias ved behov.