Sykler og barnevogner i oppgangene

Det vises her til borettslagets husordensregler vedtatt av generalforsamling, under punktet "alminnelige bestemmelser" pkt. 5, der det står:

"I trapperom eller kjellerganger skal det ikke settes sykler, ski, kjelker, barnevogner eller andre uvedkommende ting. Dette skal plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjeller- eller loftsbod. Barnevogner og rullatorer kan likevel plasseres i trapperom dersom det gir god passasje".

Det er spesielt plass til dette i punktblokkene i borettslaget og i Granittveien 2-20 og Mellombølgen 16-30. I Mellombølgen 32-60 samt 143, og i Grusveien 2-40 må alt plasseres plasseres i sykkelboder i kjellere eller i egne eller leide kjellerboder.

Alt som blir hensatt og ikke skal stå i trappeoppganger, vil bli fjernet av vaktmester, slik at det ikke oppstår hindringer ved en eventuell evakuering, eller for personer som er dårlig til beins.