Utbygging av t-banetomten

Styret følger saken, og ytterligere informasjon vil komme. For de som er interessert anbefales det også å følge saken på Oslo kommune sin hjemmeside .

09.09.2015

Pynten borettslag sitt høringsforslag er nå sendt Oslo kommune, og vil snart være tilgjengelig på deres hjemmeside. Uttalelsen kan også leses her .

26.08.2015

Det ble avholdt informasjonsmøte om forslag til reguleringsplan for Bergkrystallen torg onsdag 26. august 2015. Her ble reguleringsplanene som er lagt ut til offentlig ettersyn presentert og gjennomgått. Videre ble det gitt tentative tider for når videre arbeid med reguleringsplanen vil finne sted. Plan- og bygningsetaten og EBY mente utbyggingen vil tas opp til politisk behandling i løpet av høsten 2015, og at det vil bli fattet vedtak i 2016. Utbygning ble angitt til å starte tidligst i 2018. Det presiseres at dette er foreløpige datoer, men de deles likevel her på hjemmesiden slik at beboerne i Pynten skal få et visst innblikk i prosessen.

På informasjonsmøtet ble det dessuten sagt at ekspropriasjon av Pynten sin eiendom ikke er aktuelt. Det vil si at området som Pynten eier, som er tegnet inn i noen av forslagene til reguleringsplan, ikke vil kunne inngå i et eventuelt nytt byggeprosjekt uten at generalforsamlingen vedtar dette.

Ellers oppfordrer vi stadig beboere til å følge saken på Oslo kommune sine hjemmesider. Der er det mulig å abonnere på nyheter i saken, slik at du mottar en e-post hver gang det legges ut nye dokumenter vedrørende Bergkrystallen torg.

18.06.2015

Planforslag for Bergkrystallen torg er lagt ut på høring med høringsfrist 31. august 2015. Styret, i samarbeid med advokat og arkitekt, arbeider med en høringsuttalelse, og denne vil publiseres på hjemmesiden så snart den er ferdig.

Under kan dere se kommunens to alternative plankart som er lagt ut til offentlig ettersyn. For større bilde og mer informasjon, følg linken ovenfor til Oslo kommune sin hjemmeside.

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

03.03.2015

Nå er forslag til detalj regulering av bergkrystallen torg lagt ut til offentlig ettersyn, høringsfrist 20. april 2015. Styret er i gang med å få laget et innspill sammen med borettslaget sin advokat og borettslagets arkitekt. Her kan man lese et brev om hva vår arkitekt tenker om veien videre.

20.05.2014

Foreløpig er det ikke noe nytt å melde om utbygging av T-banetomten. Styret er på saken hele tiden både via medlemmer i styret og via advokat. Det eneste som er skjedd i forhold til oss er at styret hadde møte med EBY (eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo) våren 2013. Etter dette lovet EBY å komme tilbake til styret med forslag og oppdateringer når det forelå noe nytt i saken. Styret har per dags dato ikke hørt noe fra EBY og vi kan ikke se at det foreligger noen nye forslag i denne saken i dag.