Våtromsrehabilitering

Beboermappe og fremdriftsplan - som dere kan laste ned her og skrive ut innholder den viktigste informasjonen som beboere i Pynten trenger i forbindelse med våtromsrehabiliteringen og det arbeidet som skal gjøres i leiligheter og kjellere i tiden fremover.

Beboermappe vil også bli delt ut på informasjonsmøtene som vil finne sted ca. en måned før man begynner i de respektive oppgangen leilighetene.

Vi får en del spørsmål i forhold til når låsbytte skjer,når egen lås kommer tilbake i leilighetsdør. Dette skjer på onsdager mellom kl. 14.00 og 15.30 og ikke mellom kl. 07.00-11.00 som tidligere annonsert.

Oktober -14

Våtromsrehabiliteringen går nå mot slutten og følger fremdeles oppsatte fremdriftsplaner og ligger godt an økonomisk. Rehabiliteringen skal være avsluttet i midten av desember 2014. og da er det høyblokka i Mellombølgen 143 som skal stå ferdig. Når siste badet er rehabilitert og står ferdig begynner garanmtitiden for alle bad å løpe. Og den er for 5 år fremover. Når alle bad er ferdig vil det også foreligge en ferdig attest for alle bad og alt som er gjort i Pynten i dette prosjektet. Hvis det oppdages noen skader eller liknende fremover rapporteres dette til styret som tar det videre med entrepenøren Sansbygg AS og eventuelt OBOS Prosjekt hvis det er behov for det.

Januar -13

Nå er vi i gang, Allerede i november var de første beboerne på informasjonsmøte ang rehabiliteringen av sine bad. 3 januar ble de første låsene byttet ut i leilighetene i Mellombølgen 16-30. Og mandag 7 januar begynner selve jobben med å rive og rehabilitere de første badene. Og det er Mellombølgen 30 som er først ut. Så nå er vi spente og gleder oss til å begynne å se resultater av det lange prosjektarbeidet som til nå er gjort.

Informasjonsmøte for neste gruppe med oppganger, Mellombølgen 38-60 blir avholdt 16 januar i Storstua til Blåfjellet borettslag i Mellombølgen 45. Så da er den delen av Pynten også i gang. Presentasjon som ble holdt av Bjørnar Hansen i OBOS Prosjekt AS, kan du lese her . Oppmøtet var godt. Nesten alle som skulle på møtet møtte opp.

Oktober -12

16. og 18 oktober ble det arrangert første informasjonsmøte for beboerne i Pynten.

Her fikk beboerne møte valgte entrepenør for prosjektet som er SANSBygg AS, representert ved Øyvind Fanebus tog prosjektleder OBOS Prosjekt AS ved Vidar Hellstrand som for tiden er stedfortreder Bjørnar Hansen. Både SANSBygg og OBOS prosjekt fikk presentert seg og fortalt om prosjektet. Og beboerne fikk mulighet til å stille spørsmål.

Dette møtet var bare en første innføring i prosjektet for beboerne.

Det vil bli innkalt til mindre beboermøter etter hvert. Og disse vil bli ca. en måned før oppstart i oppgang. Og da er det den oppgangen som vil bli innkalt som arbeiden skal starte i. Og da vil det bli mye mer detaljerte oppplysninger som vil bli gitt, i tillegg til at det vil bli delt ut en beboermappe der all viktig informasjon står.

Hvis du vil lese gjennom presentasjonen som OBOS Prosjekt hadde, kan du kontakte styret å få et eksemplar.

Og så ble det første skriftlige dokumentet utgitt til beboerne, som var fremdriftsplanen for våtromsprosjektet. Og dette kan du lese og skrive ut her .

De viktigste punktene under møtet var:

Fremdrift - rekkefølge : Arbeidsriggen til SANSBygg er blitt etablert bak Mellombølgen 50 ved vaktmesterkontor og fyrhus. I uke 43 begynner arbeid i kjellere i langblokkene i Mellombølgen. Så blir første beboermøte arrangert i løpet av november, da de første leiligheten vil bli påbegynt i begynnelsen av januar 2013. Alle beboermøtene vil bli avholdt i festlokalene til Blåfjellet Borettslag, da dette har den størrelsen som trengs.

Alle oppgangene i langblokkene i Mellombølgen blir først tatt. Så vil langblokkene i Grusveien og Granittveien bli rehabilitert. Deretter begynner de med punktblokkene i Grusveien og Granittveien, før de til slutt avslutter med høyblokka ved Rema1000 i desember 2014. Nummerering og rekkefølgen finner dere i presentasjonen til OBOS Prosjekt.

Showroom - vil bli etablert ved Mellombølgen 16 og skal stå ferdig 15 november 2012. Her kan man komme å se alt fra fliser til innredning og møblement som man kan velge mellom til sitt bad. Eksempler på showroom fra SANSBygg kan man se på bildene lengre nede på denne siden.

Grunnpakke - Grunnpakken som ble valgt av generalforsamlingen i 2011 finner en i presentasjonen fra OBOS Prosjekt, for de som ikke helt husker hva dette var.

September -12

Styret har nå, etter å fått tilbud fra 6 entrepenører og hatt oppfølgingsmøter med 2, og etter en innstilling fra vår prosjektleder, valgt en entrepenør som skal gjøre selve jobben i Pynten ifm våtromsrehabiliteringen.

Styret har valgt å godta tilbudet fra firmaet SANSbygg AS .

Styret er sikker på at disse fyller de kravene vi har og har satt til dette prosjektet på en ordentlig og skikkelig måte. Og vi har fått et godt inntrykk av selve firmaet og av menneskene som jobber der. Byggekomiteen som er valt av styret i Pynten, vil sammen med prosjektleder fra OBOS Prosjekt, ha et nytt møte med valgte entrepenør. Her vil vi blandt annet gjøre forberedelser til informasjonsmøte med beboerene i Pynten som vil bli avholdt 16. og 18 oktober i Misjonskirken på Abildsø kl. 18.00.

Styret understreker at fremdriftsplanen som vi har gått ut med til nå fremdeles vil opprettholdes, med at oppstart i oppganger og leiligheter vil starte i januar/februar 2013. Men vi vil se at entrepenør vil være å se i borettslaget allerede fra oktober 2012, da de må gjøre forberedende arbeid ift selve rehabiliteringen. Arbeidsrigg etc. vil de begynne å etablere om ikke lenge.

Ellers viser vi til informasjonsmøte 16 og 18 oktober kl. 18.00, der styret, byggekomite, prosjektleder (OBOS Prosjekt AS) og valgte entrepenør (SANSbygg AS), vil være til stede for å gi all den informasjonen som trengs og for å svare på spørsmål som beboere måtte ha. Det vil også her bli gitt ut skriftlig informasjon om prosjektet.

Februar -12

Vi skriver nå 9. februar og i går den 8. februar 2012 skrev styret ved leder Ole-Martin Løkkeberg og nestleder Hans Christian Norseth under på kontrakten om prosjektadministrasjon for våtromsprosjektet i Pynten med OBOS Prosjekt AS .

Etter en grundig gjennomgang av alle tilbudene, som vi fikk inn på prosjektledelse i våtromsprosjektet, falt til slutt beslutningen i styret om å benytte OBOS Prosjekt AS . Dette var i sum det beste tilbudet både pris og kvalitetsmessig. Styret mener derfor at vi vil få mest for pengene med dette valget av prosjektleder.

Mulig videre fremdrift fremover i prosjektet vil være som følger:

-I løpet av et par uker vil OBOS Prosjekt (OPAS), gjøre ferdig kartleggingen av de ulike baderoms-typene, som finnes i borettslaget, og sammen med byggekomiteen bestemme hvor felles varmtvannsberederanlegg skal plasseres, hvordan ventilasjonen skal optimaliseres, og hvordan man på best mulig måte kan åpne ventilasjonsluker i ytterveggene. I tillegg skal rørsystemer i fellesarealer kartlegges. Dette for å ha et best mulig grunnlag i arbeidet med tilbudsforespørselen vi skal sende ut til de entreprenørfirmaene styret i Pynten har valgt ut.

-Vi legger sammen med OPAS opp til at tilbudsdokumentet/beskrivelsen skal være klart til utsendelse til entreprenørene i løpet av våren 2012.

- Entreprenør skal være valgt og kontrahert i løpet av 3 kvartal 2012.

-Videre fremdrift vil være noe avhengig av den valgte entreprenør, men vi har som mål å begynne på selve byggefasen i løpet av høsten 2012. Da vil vi begynne med rørgater og rørføringer i kjellere og fellesarealer. Arbeidet i Pyntens leiligheter vil bli påbegynt i starten av 2013.

Hvis noen beboere ønsker å være med i byggekomiteen kan man kontakte styreleder for nærmere informasjon om dette. Vær klar over at det blir mye arbeid og at det vil ta tid.

Desember -11/Januar -12

Den 21 desember hadde vi mottatt 5 tilbud.

Etter en grundig gjennomgang fra styret av disse tilbudene i julen, har vi nå, januar -12, invitert tilbyderne inn til oss for en muntlig presentasjon av tilbudene, og for å møte de som eventuelt skal jobbe for oss og med oss, videre i prosessen i våtromsprosjektet.

Styret regner med å ha klart en prosjektadministrasjon i løpet av januar 2012.

Oktober/November -11

Høsten -11 ble brukt til grundig utarbeidelse av tilbudsdokument, som skulle sendes ut til aktuelle selskaper som vi ønsket tilbud fra på Prosjektadministrasjon ifm prosjektet. Det var viktig å bruke tid på dette, slik at vi ikke møter på noen uheldigheter i senere faser av prosjektet.

November -11 ble tilbudsdokumentet sendt ut til 10 selskaper, med endelig svarfrist 21. desember 2011.

Juni -11

15 juni -11 var det Generalforsamling i Pynten Borettslag. I forbindelse med saken om rehabilitering av våtrom og optimalisering av ventilasjon i leilighetene, ble det gitt ytterligere informasjon og mulighet for å få svar på spørsmål i forbindelse med dette, før beboerne gikk til avstemning om rehabilitering av bad etc, skulle settes i gang og hvordan dette i så fall skulle gjøres.

Resultatet av dette og endelig vedtak kan leses i protokoll fra Generalforsamling .

På bakgrunn i vedtaket som ble gjort fikk styret godkjenning til å gå videre med rehabiltering av våtrom/bad m.m. i Pynten.

Mai -11

Høsten -10/våren -11 fikk OBOS Prosjekt i oppdrag fra Pynten om å gjøre et forprosjekt om tilstanden på vannrør og soilrør i alle blokkene i borettslaget. Utifra de prøver og befaringer de gjorde i denne perioden i borettslaget, laget de en rapport og en tilstandsvurdering til styret. Denne rapporten kan du lese her , i en forenklet utgave som alle beboerene i Pynten fikk utdelt.

Våren -11 ble denne tilstandsrapporten lagt frem for beboerne av OBOS Prosjekt sammen med styret i Pynten, i form av informasjonsmøter som ble holdt puljevis. Her ble all saksmatriell og informasjon lagt frem og beboerne kunne spørre de spørsmål de hadde i forbindelse med dette.