HMS i Pynten Borettslag

Pynten Borettslag har HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) som ett av sine høyeste prioriteringsområder til enhver tid og arbeider kontinuerlig for å øke brannsikkerheten i borettslaget.

Som boligeier er du selv ansvarlig for brannsikkerheten i leiligheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Styret har i samarbeid med Norsk Brannvern utarbeidet en enkel sjekkliste du som boligeier kan følge og kontrollere på egenhånd. Dersom du av årsaker ikke har mulighet til å gjennomføre deler av denne kontrollen ber vi deg kontakte vaktmester i Pynten for bistand.

For å sikre frie rømningsveier er det ikke lov å plassere gjenstander eller søppel i oppganger, fellesarealer eller utenfor leilighetsdøren.

Det er kun tillatt med elektrisk grill på balkongen.

Oppdager du noe som kan være en fare for beboere eller borettslaget oppfordrer vi at du tar kontakt med vaktmester.

Sjekkliste for boligen finner du her.

Branninstruks for Pynten borettslag kan leses her .