Lekeplasser

Pynten Borettslag har i dag 3 store og flotte lekeplasser som ble rehabilitert høsten 2014. De har årlige kontroller fra to ulike leverandører hvor vedlikehold utføres av CH Prosjekter, og Lekeplassinspektøren utfører årlig ettersyn som sikrer at lekeplassene er i henhold til gjeldende regelverk. Barnas sikkerhet er veldig viktig for styret og vi tar ansvaret svært alvorlig. Vi er derfor stolte over våre lekeplasser som holder så høy standard og er blitt naturlige møteplasser for så mange.

Styret ønsker at lekeplassene til enhver tid skal være attraktiv for de som kommer for å leke, og har derfor satt opp følgene retningslinjer for bruk av lekeplassene:

  • Lekeplassene skal til enhver tid være i sin opprinnelige stand.

  • Det er ikke tillatt å bruke skarpe gjenstander, kritt eller annet som avgir sår eller farge på lekeapparater eller fallunderlag.

  • Huskene skal være i sin opprinnelig høyde. Det er derfor ikke tillatt å tvinne huskene rundt huskestativet.

Styret håper på et godt samarbeid med de av dere som bruker lekeplassene til å holde den ren, pen og ryddig.

I tillegg har vi tilgang på en ballplass som Oslo kommune har tilrettelagt for i skogkanten i enden av Granittveien. På vinteren kan denne bli gjort om til skøytebane hvis det er kaldt nok.

GOD LEK!