Parkeringsplasser i Pynten

Borettslaget har 145 parkeringsplasser m/motorvarmeuttak, 24 parkeingsplasser m/ladeuttak og 57 garasjer m/motorvarmeuttak som leies ut til beboerne.

Priser:

Parkeringsplasser m/motorvarmeuttak: pr. mnd. kr. 200,-

Parkeringsplasser m/ladeuttak pr.mnd. kr. 500 (derav kr. 200 er forskuddsbetaling for strøm) 

Garasjer m/motorvarmeuttakfor: pr. mnd. kr. 300,- 

 

Kontakt OBOS Lambertseter for reservasjon på tlf: 23 16 51 00

Det er 1 måneds oppsigelsesfrist på leiekontraktene fra den første i måneden. Oppsigelsen sendes skriftlig til obos.lambertseter@obos.no