Skilt til postkasser og ringeklokker

Alle som bor i Pynten borettslag skal ha navneskilt på ringeklokke og postkasse. Dette ordner vaktmester for deg. Alt du trenger å gjøre, er å sende vaktmester en bestilling.

Bestillingen SKAL se slik ut:

 

Postskilt: Navn Navnesen

Ringeklokke: Etternavn

E-posten skal merkes med "SKILT" og inneholde adresse samt navn på nåværende postkasse og ringeklokke. 


Skilt vil kun bli bestilt dersom informasjonen er i tråd med beskrivelsen ovenfor.

Dette er en gratis tjeneste ved innflytting. Ved behov for senere endringer, kan vaktmester ordne nye skilt mot et lite gebyr.

Det tar ca 2-3 uker fra bestilling til skilt er montert.  

Vaktmester nås på vaktmester@pynten.no

Postkasseskilt kan også bestilles på posten.no dersom du har anledning til å gjøre det selv.