5 feb 2019

Sammensetting av byggekomitè

I forbindelse med utskiftning av vinduer og balkongdører skal styret sette sammen en byggekomite som skal holde den jevnlige kontakten med prosjektledelsen. Å sitte i byggekomitéen innebærer blant annet deltakelse på byggemøter og befaringer på dag- og kveldstid.

I forbindelse med utskiftning av vinduer og balkongdører skal styret sette sammen en byggekomite som skal holde den jevnlige kontakten med prosjektledelsen. Å sitte i byggekomitéen innebærer blant annet deltakelse på byggemøter og befaringer på dag- og kveldstid.

Komitéen vil bestå av medlemmer fra styret og vaktmester. I tillegg ønsker vi å ha med en representant fra andelseierne i borettslaget.

Hvis du har relevant kompetanse og er interessert i å være med i byggekomitéen, ta kontakt med styret innen onsdag 13. februar, via epost: pynten@styrerommet.net eller ved å komme innom tirsdagstimen.

Styret vil vurdere å velge en person blant dem som melder sin interesse