Adgang til alle radiatorer

Det er nødvendig med tilgang til alle leilighetene i en oppgang samtidig for at radiator-arbeidene skal bli fullført slik at vi får optimale fyringsforhold.

Lærum, som arbeider med radiatorene, har fortsatt ikke kommet inn i alle leiligheter da flere beboere ikke har vært hjemme til fastsatt tid. Lærum vil forsøke igjen, denne gangen på kveldstid i tidsperioden mandag 21. september til onsdag 23. september 2015. Informasjonsskriv fra Lærum vil bli delt ut i uke 38.

Det er viktig at alle beboere sørger for tilgang til leiligheten til angitt tid (den vil følge av informasjonsskriv). Konsekvensen av at beboere ikke er hjemme denne dagen er at fyringssesongen vil starte senere.