Brannkontroll av leilighetene i Pynten

Det starter flest branner i høst- og vintermånedene. Vær ekstra forsiktig disse årstidene, og pass på at du til enhver tid har batterier som fungerer i røykvarsleren og at slukkeapperatet er i orden. Som en del av styrets systematiske og lovpålagte HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere er det igjen tid for kontroll av brannvarslerne rundt om i borettslaget. Sjekk denne artikkelen for å se informasjon om når Norsk Brannvern kommer til deg.

For Mellombølgen 16-60 finner kontrollen sted onsdag 28. oktober 2015 mellom klokken 17-21. Se informasjonsskriv her .

For Mellombølgen 143, Grusveien 1, 3, 5, Grusveien 2 - 12, 32 - 40 og Granittveien 5 finner kontrollen sted torsdag 29. oktober 2015 mellom klokken 17-21. Se informasjonsskriv her .

For Grusveien 14 – 28, 42, 44 og Granittveien 1, 3, 2 - 20 finner kontrollen sted mandag 2. november 2015 mellom klokken 17-21. Se informasjonsskriv her .

Torsdag 5. november 2015 vil det være oppsamlingskveld hvor Norsk Brannvern vil komme for å besøke de av dere som ikke hadde anledning til å være hjemme ved første besøk.

God, brannsikker høst!