Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 19 nov 2013

Do-vett og fett-vett

I september 2014 var det en kloakkstopp på kommunens spillvannsledning som ligger i gata Mellombølgen. Dette førte dessverre til at Rema 1000 Mellombølgen fikk oversvømmelse i kjelleren. Driftsmannskapet fra Oslo Kommune som spylte opp kloakkstoppen forteller at det i hovedsak var fett som hadde samlet seg opp på spillvannsnettet som var årsaken til at ledningen tettet seg.

Dette kan vi som beboere i Pynten være med å bekjempe med enkle grep.

Mange er ikke klar over at ledningsnettet kan tette seg dersom man kaster for eksempel q-tips, våtservietter og matfett i avløpet.

www.dovett.no og på www.fettvett.no kan man lese mer om hva man kan gjøre for å minske risikoen for tette rør og for ikke å få besøk av rotter m.m.

Styret oppfordrer alle til å gjøre hva de kan for å hjelpe til.