Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 9 mai 2012

Er du eiere av katt eller hund i Pynten?

Styret i Pynten Borettslag ser nå at det er nødvendig med en liten oppdatering over de beboere som har katt eller hund i borettslaget. Dette fordi det er greit å vite om lister som vi har på dette er oppdaterte, slik at det blir enklere for styret i fremtiden å administrere denne oppgaven og når nye beboere ønsker å skaffe seg hund eller katt så har styret en formening om hvor enkelt eller vanskelig det er i den enkelte oppgang å få dette igjennom.

Styret vil også i fremtiden forhøre seg med de aktuelle beboere i oppgangen der det eventuelt skal inn en hund eller katt om dette er greit, for å være sikker på at ikke noen har noen motsigelser.

Vi minner om at det ihht husordensreglene er kun lov å ha en hund pr. leilighet. Husordensregler som er vedtatt av generalforsamlingen tidligere år.

Vi ber om at du/dere fyller ut kontaktskjema eller sender en mail til styret til pynten@styrerommet.net , med navn, adresse og type hund/katt du dere har. Eller du/dere kan skrive en liten lapp med denne informasjonen og legge den i styrepostkassen på utsiden av Mellombølgen 50, slik at vi kan få oppdatert våre lister.

På forhånd takk for at du hjelper oss.

Med vennlig hilsen

Styret

Pynten Borettslag