Fremdriftsplanen for rørfornyingsprosjektet er nå lagt ut i pdf-format

Lenken ligger nederst i tidligere informasjonsartikkel om rørfornying av bunnledningene.

Lenken til fremdriftsplanen for rørfornyingsprosjeketet ligger nederst i tidligere artikkel. Trykk her for å bli tatt direkte til artikkelen.