Informasjon vedrørende kalde baderomsgulv

Det vises til informasjon gitt på generalforsamlingen. Det beklages det at informasjonsskrivet ikke har kommet tidligere. Her følger en oppsummering og forklaring på hvorfor baderomsgulvene i Pynten er kalde for tiden. Så snart vi vet når varmen i gulvene er tilbake vil vi oppdatere nettsidene med ytterligere informasjon.

1. Undersentralene styrer varmtvann rundt i borettslaget til radiatorer og

baderomsgulv fra fyringsanlegget.

2. Oppleggsventiler, pumper, radiator termostater etc. er utslitt og m

å totalrehabiliteres for å sikre at borettslaget har rett mengde varme i radiatoreneog muliggjøre til dels betydelige besparelser i form av kostnadsreduskjoner på fyringsutgiftene til borettslaget.

3. For å kunne gjennomføre dette arbeidet måtte vi i år slå av fyringsanlegget og tappe ned deler av anlegget. Dette er en engangsforeteelse mens dette arbeidet pågår. Når vi er ferdige med dette arbeidet vil fyringsanlegg og badegulv stå på 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

4. På sikt vil dette også lette vaktmesters arbeidsbyrde da det fjerner behovet for lufting av borettslagets radiatorer i stor grad.

5. Arbeidet vil ferdigstilles i år før fyringssesongen begynner. Vi vet ikke om badegulvene vil måtte være kalde i hele perioden. Dette kommer vi tilbake til så fort vi kan.