Informasjonsskriv sommeren 2015

Fyren er slått av i forbindelse med rehabilitering. Nærmere informasjon kommer. Styret tar sommerferie i juli.

Informasjonsskriv sommeren 2015

I forbindelse med rehabilitering av undersentralene er fyren nå slått av.

Dette medfører at badegulvene i en periode blir kalde. Årsaken er at anlegget tappes ned på grunn av arbeidet som må utføres. Dette er en midlertidig situasjon.

Det skal være byggemøte onsdag 3/6 og det vil bli laget et skriv om arbeidet etter dette.

I rehabiliteringsperioden vil vi også trenge tilgang til en del boder. Dette vil bli varslet med oppslag i oppgangene med bod nummer og lapp på bodene dette gjelder.

Styret vil ta ferie i juli måned. I denne perioden kan styreleder nåes på mail dersom det er viktig. Mail vil bli lest 2 ganger i uken.

Vi beklager uleiligheten og de problemer de kalde badegulvene medfører.

Mvh

Ole Martin Løkkeberg

Styreleder