Endret: 15 nov 2016     Opprettet: 13 jun 2016

Infoskriv til sommeren

Vi er nå godt inn i høysesongen for bruk av lekeplassene i borettslaget og det er gledelig å se at så mange tar de i bruk. Styret ønsker at lekeplassene til enhver tid skal være attraktiv for de som kommer for å leke, og har derfor satt opp retningslinjer for bruk av lekeplassene.

LEKEPLASSENE

Pynten Borettslag har i dag 3 store og flotte lekeplasser som ble rehabilitert

høsten 2014. De har årlige kontroller fra to ulike leverandører hvor vedlikehold utføres av CH Prosjekter, og Lekeplassinspektøren utfører årlig ettersyn som sikrer at lekeplassene er i henhold til gjeldende regelverk. Barnas sikkerhet er veldig viktig for styret og vi tar ansvaret svært alvorlig. Vi er derfor stolte over våre lekeplasser som holder så høy standard og er blitt naturlige møteplasser for så mange.

Vi er nå godt inn i høysesongen for bruk av lekeplassene i borettslaget og det er gledelig å se at så mange tar de i bruk. Styret ønsker at lekeplassene til enhver tid skal være attraktiv for de som kommer for å leke, og har derfor satt opp følgene retningslinjer for bruk av lekeplassene:

  • Lekeplassene skal til enhver tid være i sin opprinnelige stand.

  • Det er ikke tillatt å bruke skarpe gjenstander, kritt eller annet som avgir sår eller farge på lekeapparater eller fallunderlag.

  • Huskene skal være i sin opprinnelig høyde. Det er derfor ikke tillatt å tvinne huskene rundt huskestativet.

Styret håper på et godt samarbeid med de av dere som bruker lekeplassene til å holde den ren, pen og ryddig.

SPRINKELANLEGGET I HØYBLOKKA

Arbeidet med å utbedre sprinkleranlegget i høyblokka er i gang, og vil ferdigstilles i løpet av juni. Det vil bli noe arbeid i enkelte leiligheter. Beboere dette berører vil bli kontaktet i forkant.

VARME I RADIATORENE

Radiatorene er nå slått av for sommeren. Varmen vil blir skrudd på igjen til høsten. Varmen i badegulvene berøres ikke av at varmen i radiatorene er slått av.

TRAPPEOPPGANGENE

Maling av oppgangene er avsluttet. Styret har vært på avsluttende befaring med MalerCompaniet, og oppgangene fremstår nå som nyoppussede og fine. Vi minner om at det ikke er tillatt å ha malerier, planter eller pynt av noe slag i fellesarealene. Vi minner samtidig om at hensetting av søppel, sko og annet i oppgangene heller ikke er tillatt. Dette både av sikkerhetsgrunner og i henhold til våre husordensregler, samt av hensyn til naboer. Gangene er rømningsveier ved brann, og det må derfor ikke være hindringer i trappegangene.

ÅRETS VÅRRYDDING

Det ble fjernet flere eiendeler i forbindelse med vårryddingen av kjellere og loft. Det var svært mye uten merkelapper rundtom i kjellerne, og som følge av begrenset tid og kapasitet ble ikke alt fjernet. Neste år vil det bli en grundig gjennomgang hvor alle eiendeler uten navn, årstall og oppgangsnummer vil kastes.

Dersom noen savner sykkelen sin etter ryddingen i år har styret tatt vare på enkelte sykler som vil leveres til veldedig formål i førsten av juli med mindre de blir hentet før. Disse kan hentes ved å møte på Åpent styrekontor tirsdager i juni.

SKADEDYR

Det er dessverre observert rotter og andre skadedyr rundt om i borettslaget, tross rottegift ved søppelcontainerne. Styret samarbeider med Anticimex i et forsøk på å minimere problemet. Samtidig er det viktig at hver enkelt beboer bidrar ved å kaste søppel i søppelcontainerne og sørge for at all matavfall ryddes bort etter grilling!

SOMMERSTENGT

Styret har ferie i juli. Åpent styrekontor på tirsdager er derfor stengt i denne perioden. E-poster vil bli besvart én gang i uken i denne perioden, og vaktmester kan nås på telefon innenfor vanlig arbeidstid.

Håper dere nyter grøntarealene, grillplasser og

lekeplassene i borettslaget i sommer.

RIKTIG GOD SOMMER!