27 apr 2017

Loft - og kjellerrydding 2017

Fellesarealer skal ryddes for rot. Både for effektivitetens skyld og for å rekke over alle arealer, tar vi ryddingen over to dager. Det er mulig å sette ut søppel inntil to dager i forveien. Vi oppfordrer beboere til å bidra til å bære ut skrot og rot.

Mellombølgen 16 til 143
TIRSDAG 2. MAI KL. 17.00


Grusveien og Granittveien
ONSDAG 3. MAI KL. 17.00


VIKTIG Å MERKE SEG
Styret opplever økende tendenser til at fellesområdet blir brukt til lagring av søppel, gjenstander og eiendeler beboere ikke lenger ønsker å ta vare på. Dette skaper brannfare, stenger rømningsveier og generelt dårlig stemning. Eiendeler som ikke er godt merket med NAVN og ÅRSTALL 2017 vil derfor bli kastet eller gitt til veldedighet – uten unntak. Dette gjelder sykler, sparkesykler, akebrett, vogner og annet som oppbevares i fellesarealer (med unntak av i oppgangene).