Endret: 13 apr 2018     Opprettet: 10 feb 2018

Loft- og kjellerrydding

Fellesarealer skal ryddes for rot. Både for effektivitetens skyld og for å rekke over alle arealer, tar vi ryddingen over to dager.

Loft- og kjellerrydding - Mellombølgen 16-143 - 23. april 2018
Loft- og kjellerrydding - Grusveien og Granittveien - 24. april 2018

Det er mulig å sette ut avfall, som ødelagt småelektrisk, innredning
og ødelagte leker, dagen i forveien. Vi oppfordrer til å unngå å kaste
ting som kan gjenbrukes.

Sykler som ikke er godt merket med NAVN og ÅRSTALL 2018 vil
kastes eller gis til veldedighet. Dette gjelder også sparkesykler,
akebrett, vogner og annet som oppbevares i fellesarealer (med
unntak av i oppgangene). For eventuelle spørsmål, send e-post til
pynten@styrerommet.net.