Maling av oppgangene går raskere enn først planlagt

Maling av oppgangene er allerede godt i gang og fremdriften går raskere enn først estimert. Nedenfor finner dere en oversikt over den opprinnelige og den nye fremdriften. All oppstart i oppgangene skal bli varslet med egne skriv på oppgangsdørene minimum 5 arbeidsdager før oppstart. Styret gjør oppmerksom på at det vil kunne forekomme flere endringer i fremdriftsplanen. Vi ber derfor alle beboere om å følge nøye med på infoskriv på oppgangsdørene i denne perioden.

Arbeidene har i hovedsak hatt følgende fremdrift

Ny fremdrift uthevet i Bold :

Mellombølgen 32 – 60: uke 9 - 11

-> Gjenstår kun mindre flekking og kontroller

Mellombølgen 16 – 30: uke 12 - 14

-> Oppstart 14.03 / 16.03

Granittveien 1 – 5: uke 14 - 15

- > Oppstart 16.03 (kun oppg.1) Oppstart 21.03 (oppg. 3 og 5)

Granittveien 2 – 20: uke 15 - 16

-> Ny oppstart 21.03

Grusveien 42 – 44: uke 17 - 18

-> Ny oppstart ca. uke 15

Grusveien 22 – 40: uke 18 - 20

-> Ny oppstart ca. uke 16

Grusveien 2 – 20: uke 21 - 23

-> Ny oppstart ca. uke 19

Grusveien 1 – 5: uke 23 - 24

-> Ny oppstart ca. uke 21

Mellombølgen 143: uke 24 - 25

-> Ny oppstart ca. uke 22