Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 24 feb 2016

Maling av trappeoppgangene

Det ble vedtatt på Generalforsamling våren 2015 å rehabilitere oppgangene i Pynten Borettslag, og MalerCompagniet AS er valgt som utførende entreprenør. Arbeidet omfatter maling av tak og vegger, samt dørlister, rekkverk og håndløpere i oppgangene. Den valgte fargepaletten består av hvit, varmgrå og mørk grå. Siden flere av oppgangene er ulike, vil fargepaletten bli brukt etter hva som passer de ulike oppgangene best.

Arbeidet vil bli utført i perioden mandag til fredag. Eventuell arbeid i helg vil bli varslet med eget skriv i de oppgangene det måtte gjelde.

Arbeidene vil i hovedsak ha følgende fremdrift:

Mellombølgen 32 – 60: uke 9 - 11

Mellombølgen 16 – 30: uke 12 - 14

Granittveien 1 – 5: uke 14 - 15

Granittveien 2 – 20: uke 15 - 16

Grusveien 42 – 44: uke 17 - 18

Grusveien 22 – 40: uke 18 - 20

Grusveien 2 – 20: uke 21 - 23

Grusveien 1 – 5: uke 23 - 24

Mellombølgen 143: uke 24 - 25

Styret gjør oppmerksom på at det vil kunne forekomme noen endringer i fremdriftsplanen. Eventuelle endringer vil bli varslet med egne skriv. Vi ber derfor alle beboere om å følge nøye med på oppslag på oppgangsdørene i kommende periode.

Viktig at barnevogner, stoler, planter, løse bilder o.l. ryddes vekk før oppstart i hver oppgang.