Mellombølgen barnehage takker

Skanska Husfabrikken AS og Omsorgsbygg AS takker for naboenes tålmodighet i forbindelse med oppføringen av barnehagen. Vedlagt følger takkebrevet i sin helhet.

Trykk her for å se barnehagen sitt takkebrev til naboene. Det er også oppgitt kontaktinformasjon som kan benyttes dersom noen av naboene har ris eller ros å komme med til prosjektet.