27 okt 2019

Områderegulering av området Lambertseter - Karlsrud

Plan- og bygningsetaten arbeider med områderegulering i nærområdet. Og du kan bidra / komme med innspill. Høringsfrist 9.12.19.

Plan- og bygningsetaten arbeider med et planprogram for områderegulering for området fra Lambertseter senter til Karlsrud t-banestasjon. Se på dokumentene og send innspill, om du har noen: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019140715&fileid=8725884

Det vil bli informasjonsmøte den 14. november 2019 kl. 18.00 i aulaen på Lambertseter videregående skole, Cecilie Thoresens vei 6. 

Følg med på kommunens hjemmeside og les dokumentene, dersom du er interessert. Endring her vil påvirke trafikksituasjonen, kollektivtilbud, hva slags tiltak som tillates osv. 

Høringsfristen er 9.12.19.