Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 23 aug 2016

Påminnelse vedrørende dyrehold og støy

Vi har fått flere klager fra beboere på at husordensreglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor særlig å minne om at det skal være ro i leilighetene mellom kl. 22.00 og kl. 06.00, fra kl. 23.00 til kl. 07.00 på lørdager og dager før helligdager. Hund og katt skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets eiendom, samt at den må føres av en person som har kontroll over dyret.

Husordensreglene i sin helhet kan leses her: http://www.pynten.no/0083/husordensregler

Husk at husordensreglene må følges av hver enkelt beboer for at det skal være best mulig for oss alle!