Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 28 aug 2012

Parkering langs med gater i Pynten

Det er kommet tilbakemelding fra beboere i borettslaget at det er mange som ikke parkerer tett nok til bilen foran og bak, når man pakerer sin bil langs med gatene/fortauene i borettslaget.

Da vi har et relativt stort parkeringsproblem her i Pynten, vil styret oppfordre alle som parkerer sin bil i gaten, om å huske på å se nøye etter neste gang de parkerer, om det er mulig å parkere enda tettere opptil bilen foran og bak. Kanskje noen flere kan få plass når de kommer for å parkere.

I tillegg må de som har hengere sørge for at disse ikke tar undøvendig mye plass. Det er først og frems biler som skal parkeres og ikke hengere. Disse må man finne andre løsninger for hvis mulig.

Mvh

Styret

Pynten Borettslag