Porttelefon

Det er delt ut skriv hvor beboerne gis anledning til å oppgradere porttelefonene sine fra standardvalg. Det er også mulig å bestille ytterligere adgangstagger ("nøkkelbrikker").

Vi har mottatt bestilling fra beboere på nye porttelefoner, og disse oversendes nå entreprenør. Utskiftning av anleggene starter opp høsten 2019. Vi kommer med nærme informasjon og fremdriftsplan god tid i forveien.