Rehabilitering av varmeanlegget

Fase 2

På bakgrunn av de store problemene Pynten brl. har opplevd vedr. sitt varmeanlegget de siste årene, er det besluttet å rehabilitere hele varmeanlegget. Fase 1 ble utført samtidig med våtromsprosjektet, noe som bl.a. medførte utskifting av nedgravd nærvarmenett, bytte av pelletskjel og konvertering fra olje til gass.

Vi er nå i gang med fase 2 av prosjektet. Vi skal bytte ut eldre og defekte komponenter i varmeanlegget, som bl.a. alle radiatorventilene. Arbeidene må gjennomføres utenfor normal fyringssesong, dvs. i den perioden hvor det normalt sett ikke er noe fyringsbehov. Alle vil ha varmtvann som normalt, men i enkelte perioder vil beboerne være uten varme på baderomsgulv.Dette tiltaket krever tilgang til samtlige leiligheter. Arbeidene i hver leilighet tar ikke lang tid, men når arbeiderne krever tilgang, må de ha tilkomst hele dagen.

Det vedlegges en fremdriftsplan til dette informasjonsskrivet, fremdriftsplanen angir tids- punkt for arbeider i deres leilighet. Nærmere beskjed kommer i form av informasjon i deres trappegang 2 uker i forkant (oppslagstavle ved inngangsdør), samt et varselbrev i hver enkelt postkasse 1 uke i forkant.

Hva skal gjøres i leilighetene?

Tilkomst 1: Alle radiatorventilene skiftes.

Tilkomst 2: Innregulering og montasje av termostat på radiatorene.

Hva kreves av beboer?

Om beboer ikke kan være hjemme på oppgitt tidspunkt, må nøkkel overleveres til vaktmester, merket med adresse og etasje, helst også merket med navn. Husdyr som for eksempel hund/ katt kan ikke være tilstede uten at eier er hjemme.Ting som er plassert foran leilighetens radiator må fjernes i forkant (kommode, akvarier, innkassinger, stoler m.m.).

Kreves det tilgang i boder, og hva må beboer gjøre?

Da alle ventiler/kraner i kjellerne skal skiftes, kreves det tilgang til enkelte boder. I de tilfeller det kreves tilgang til boder, vil det bli montert ett skriv om dette på felles inngangsdør. Bod som det kreves tilgang i blir merket (samme modell som under våtromsprosjektet). Beboer som eier merket bod, låser opp eller gir nøkkel til vaktmester. Beboer rydder slik at rørleggeren har enkel tilgang til ventilen oppe ved taket. Det er ingen ventiler/kraner inne i boden, men i enkelte tilfeller ligger de tett opptil bodvegg/dør, dvs. at man må rydde noe plass rett under ventil/kran. Det gjøres oppmerksom på at ved arbeider i bod, kan det fore- komme noe vannsøl, vi må derfor få plass til en bøtte mm. under ventilene.

Konsekvenser ved manglende tilkomst til leilighetene og manglende rydding?

Beboere som ikke følger varselskriv om utlevering av nøkkel eller rydder i forkant av varslede arbeider, vil bli fakturert for de merkostnadene Pynten brl. får i den forbindelse. Dette kan fort beløpe seg til kr. 1.500 / 2.000,-, avhengig av tidsbruk forsinkelsen medfører.

Med vennlig hilsen

Styret, Pynten Borettslag