Rørfornying av bunnledninger

Det ble i fjor gjennomført rørfornying i Mellombølgen 16-30 av bunnledninger i kjellerne. Dette arbeidet videreføres nå i resten av borettslaget.

Det ble i fjor gjennomført rørfornying i Mellombølgen 16-30 av bunnledninger i kjellerne. Dette arbeidet videreføres nå i resten av borettslaget. Årsaken er blant annet dårlige rør, rørbrudd og flere tilfeller av kloakktilbakeslag i kjellerne. Rørfornying betyr at man går inn i rørene og renser disse mekanisk før man setter inn et rør i rør system. En epoxymettet strømpe legges da inn i bunnledningen under kjellergulvet i blokkene.

Arbeidet utføres av TT-Teknikk AS i løpet av høsten 2015 i Mellombølgen 32-60 og Grusveien. Våren 2016 tas Granittveien. Arbeidet gjennomføres over to uker i henhold til den utarbeidede fremtidsplanen. Uke 1 renses bunnledningen og i uke 2 settes det inn en epoxystrømpe.

Hva skal gjøres og hvordan påvirker det beboer?

Uke 1: I den første uka av arbeidet i din oppgang når rørene renses, ber vi om at man er forsiktige med avløpsrør. Disse vil dog ikke bli stengt.

Uke 2: I den andre uken vil ikke avløpsrørene være tilgjengelig fra og med mandag til fredag. Bruk av avløpsrørene i denne perioden kan skade arbeidene og medføre ekstra økonomiske kostnader for borettslaget.

Dersom avløpsrør går ned i boder vil aktuelle boder bli markert og beboer bli kontaktet av vaktmester for å avtale tilgang.

Det vil bli satt ut dusjbrakke og toalettbrakker som under våtromsprosjektet. Porta potti vil gjøres tilgjengelig for beboer etter behov. Kontakt styreleder for dette på telefonnummer 93 26 70 07.

Oppstart av arbeidet vil bli varslet i hver oppgang med oppslag fra entreprenør. All informasjon vil også bli lagt ut på nettsidene til Pynten.

Vennlig hilsen

Styret,

Pynten borettslag

Fremdriftsplanen ble noe forsinket på grunn av endringer, men her er den:

Fremdriftsplan

Planen er også tilgjengelig i pdf-format her .