Siste fase av radiatorrehabilitering er i gang

Vi er nå i sluttfasen av oppgradering/rehabilitering av varmeanlegget i Pynten borettslag. I den anledning skal det skrus termostatventiler på alle de nye radiatorventilene som er montert. Deretter skal anlegget innreguleres. Dette arbeidet er i gang, og flere leiligheter har allerede hatt siste besøk i forbindelse med oppgradering/rehabilitering av varmeanlegget. Les mer her.

Første fase av prosjektet var å bytte alle radiatorventilene i borettslaget. Tilsammen er det nå byttet ca. 2500 ventiler. Andre fase var oppfylling og utlufting av varmeanlegget, dvs. at det fylles vann i alle radiatorer og rør, og at det sørges for å få ut all luft i anlegget.

I utgangspunktet var planen å utføre fase 1 og fase 2 på samme dag/besøk. Problemet var at alle beboere i en oppgang måtte være hjemme for at dette skulle la seg gjennomføre. Dessverre har det ikke fungert i alle oppganger. I noen oppganger har det måttet varsles om besøk 4 ganger før det ble mulig å bytte ventiler og fylle opp radiatorene. Dette er selvsagt irriterende for de beboerne som forholder seg til varselene.

Vi ber derfor samtlige beboere om å forholde seg til varslingene som slås opp på dørene/informasjonstavlene i de enkelte oppganger. På den måten slipper både du og naboene dine en ekstra belastning ved flere besøk, og vi kan garantere alle varme i vinter.