24 apr 2020

Smittevern ved arbeid på porttelefonene

Arbeidet med porttelefonene har midlertidig vært satt på vent, grunnet Covid-19. Når arbeidene nå igangsettes igjen er det i tråd med føringer om smittevern og hygienetiltak. Vedlagt følger tiltakene som følges i arbeidet.

Smittevernstiltak som vil følges ved arbeid i de enkelte leilighetene fremgår HER. Hvis du er i karantene eller i risikogruppen og dermed ikke kan motta besøk - ta kontakt med prosjektleder Kristian på tlf 22886620 eller styreleder på tlf 91657664 snarest.