Endret: 13 des 2016     Opprettet: 15 nov 2016

Søppelkaos i Oslo

Renovasjonsetaten har varslet 4 ny uker med forsinkelser og problemer med tømming av søppel i Oslo etter at det nye renovasjonsfirma Veireno fikk jobben 3. oktober. Både styret og vaktmester har sendt gjentatte klager til Renovasjonsetaten, men foreløpig til ingen nytte. Styret har derfor bestilt bortkjøring av all søppel 16. november hos en privat aktør.

Styret følger utviklingen nøye og vil iverksette tiltak dersom det viser seg nødvendig.