15 feb 2017

Styrets postkasse har nå fått ny adresse

Postkassen henger nå i Granittveien 2, som også blir adressen til det nye styrerommet når det blir ferdigstilt.