Endret: 15 feb 2017     Opprettet: 23 aug 2016

Utbygging av Rema 1000 - tomten

Reguleringssaken av Mellombølgen 141, Rema 1000- tomten, har vært ute på høring. Pynten Borettslag har avgitt høringssvar hvor det blant annet fokuseres på høyblokka sin nærhet til prosjektet, solforhold, parkering og fremkommelighet.

For dere som ønsker å følge saken nærmere ligger alle dokumenter i saken på Oslo kommune sine hjemmesider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201513724