7 sep 2017

Utbygging på REMA-tomta

Det har vært en lang prosess rundt utbygging av nye leiligheter på og rundt REMA-bygningen på Bergkrystallen.

Styret har kikket på siste utkast, og synes dette helt klart er en stor forbedring fra de tidligere. Her er det i større grad tatt hensyn til Pynten og andre naboer. Utbyggingen kommer uansett, så det er viktig at resultatet blir noe vi kan leve med. Hvis du er interesert, kan du ta en titt her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017100344&fileid=7291196