Vårdugnad

Onsdag 27. og torsdag 28. april er det tid for Pyntens årlige dugnad. Alle beboere oppfordres til å være med. Dugnaden er en flott anledning til å hilse på naboer og ta en pølse sammen ved Fryser´n mens man bidrar til å gjøre det hyggelig rundt seg. Vaktmester Tom Arill stiller opp og ordner feiekoster og bark, om behov. Dugnaden begynner klokken 17.

Både for effektivitetens skyld og ønske om å kunne være behjelpelige til alle som skulle trenge det, deler vi opp borettslaget på to dugnadsdager:

Mellombølgen 16 til 143

ONSDAG 27. APRIL KL. 17.00

Grusveien og Granittveien

TORSDAG 28. APRIL KL. 17.00

Husk at hver oppgang kan få dekket inntil kr. 300,- til blomster.