Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 8 mai 2014

Vask og maling av fasader

Styret i Pynten er nå i samarbeid med Malercompagniet, i gang med vask av utvendig fasader på blokkene. De skal både vaske fasadene og male vinduer og verandadører.

De oppgangene som nå ikke er tatt vil bli sluttført i 2015 så fort dette er mulig å få gjort etter at snøen er borte og man kan komme til med kraner etc.

Styret ser frem til et god samarbeid med alle i denne prosessen.

Styret er klar over at det skjer mye i Pynten for tiden og beklager at dette medfører at det ikke ser så bra ut hos oss en stund fremover. Men vi er nødt til å gjøre en del grep for å gjøre nødvendige vedlikeholdsarbeid.

Vi regner med at alle syns at dette blir bra, og ser frem til at alt blir klart og at Pynten igjen fremstår som et trygt og pent sted å bo.